38 Bachových květů je rozděleno do skupin dle stavů, ve kterých pomáhají
(strach, nejistota, osamělost, přecitlivělost na své okolí, přehnaná starost o druhé, nezájem o dění kolem sebe)

Strach

Mimulus (Mimulus guttatus | Kejklířka skvrnitá) – obavy ze známých věcí, ze zcela určitých strachů

Aspen (Populus tremula | Topol osika) – obavy z neznámých věcí, nevysvětlitelné obavy, nervozita

Rock Rose (Helianthemum nummularium | Devaterník penízkovitý) – panika, strach a pocit bezmoci

Red Chestnut (Aesculus carnea | Červený kaštan) – přehnané obavy a starosti o druhé

Cherry Plum (Prunus cerasifera | Slíva třešňová) – obavy ze ztráty sebekontroly

Nejistota

Hornbeam (Carpinus betulus | Habr obecný) – „kafe esence“, kolísavé nálady, chybí potěšení

Gentian (Gentiana amarella | Hořec nahořklý) – sklíčenost, poraženost

Gorse (Ulex europaeus | Hlodaš evropský) – beznaděj, zklamání a pesimismus

Scleranthus (Scleranthus annuus | Hmerek Roční) – nerozhodnost a vnitřní nevyrovnanost

Wild Oat (Bromus ramosus | Sveřep větevnatý) – nejistota ohledně správného životního úkolu

Cerato (Ceratostigma willmottiana | Rožec) – zpochybňování své schopnosti odhadnout situaci

Osamělost

Impatiens (Impatiens glandulifera | Netýkavka žlázonosná) – netrpělivost, podrážděnost

Heather (Calluna vulgaris | Vřes obecný) – soustředěnost jen na sebe, osamělost

Water Violet (Hottonia palustris | Žebratka bahenní) – dávají přednost samotě, často hrdě rezervovaní

Přecitlivělost na své okolí

Holly (Ilex aquifolium | Cesmína ostrolistá) – žárlivost, zlost, hněv, nenávist

Centaury (Centaurium umbellatum | Zeměžluč lékařská) – mají těžkosti říci ne, neumí požádat o pomoc

Walnut (Juglans regia | Vlašský ořech) – ochrana před změnami a vnějšími vlivy

Ztráta naděje, zoufalství

Larch (Larix decidua | Modřín opadavý) – nedostatek sebedůvěry, komplex méněcennosti

Oak (Quercus robur | Dub letní) – bojujete dál i přes vyčerpanost

Crab Apple (Malus pumila | Plané jablko) – pocity méněcennosti, nečistoty

Star of Bethlehem (Ornithogalum umbellatum | Snědek okoličnatý) – po prožitém tělesném či duševním šoku

Willow (Salix vitellina | Žlutá vrba) –  zatrpklost, vnitřní hněv, „oběť osudu“

Elm (Ulmus procera | Jilm) – pocity přehnané odpovědnosti

Pine (Pinus sylvestris | Borovice lesní) – výčitky svědomí a pocity viny

Sweet Chestnut (Castanea sativa | Jedlý kaštan) – zoufalství, pocit, že už víc neunese

Přehnaná starost o druhé

Vine (Vitis vinifera | Vinná réva) – silná ctižádost a vůle dominovat mezi ostatními

Vervain (Verbena officinalis | Sporýš lékařský) – přilišné nadšení

Beech (Fagus sylvatica | Buk lesní) – kritický a netolerantní k ostatním

Chicory (Cichorium intybus | Čekanka obecná) – majetnické sklony

Rock Water (Aqua petra | Voda z léčivých pramenů) – nepružnost, sebezapření

Nezájem o dění kolem sebe

Olive (Olea europaea | Oliva) – tělesná i duševní únava a vyčerpání

White Chestnut (Aesculus hippocastanum | Bílý kaštan) – nechtěné myšlenky, samomluva

Wild Rose (Rosa canina | Planá šípková růže) – apatiční, rezignují, vnitřní kapitulace

Honeysuckle (Lonicera caprifolium | Zimolez kozí list) – žití v minulosti, nostalgie

Chestnut Bud (Aesculus hippocastanum | Poupě jírovce, koňského kaštanu) – neschopnost poučit se z chyb

Clematis (Clematis vitalba | Bílá lesní réva) – zasněnost, nedostatečný zájem o přítomnost

Mustard (Sinapis arvensis | Hořčice polní) – melancholie bez zjevných důvodů

Krizová (rescue) esence

Jediná směs vytvořená Dr. Edwardem Bachem – první pomoc, podpora a záchrana v krizových situacích

Krizová esence je složena z Rock Rose, Impatiens, Star of Bethlehem, Cherry Plum, Clematis