„Především bychom měli žít stále v dobrém rozpoložení a odhánět všechny deprese a pochybnosti. Je třeba si připomínat, že tohle do naší bytosti nepatří, protože přirozenost lidské duše je radost a štěstí.“ Dr. Edward Bach

Pokud se člověk cítí dobře, zvládne cokoliv. Je ve své vlastní síle a je schopen ji naplno využívat.

Bachovy květové esence přináší rovnováhu, zlepšují vnitřní pohodu a pomáhají každému najít svou vlastní sílu a využívat ji.

Jsou spolehlivé, bezpečné, netoxické, bez vedlejších účinků, nevytváří závislost a nevylučují se s žádnými medikamenty či způsoby léčby.

Jsou vhodné pro děti, dospělé, zvířata i rostliny.

Pomáhají např. při pracovním stresu, přetížení, podráždění, nízkém výkonu, pocitu bezmoci, sebelítosti, poražení, provinění. Pomáhají také ve vztazích, v nemocích, v péči o ně, v osamocení, únavě, v životních změnách, v nalezení svého poslání, při strachu z konkrétních i neznámých situací, při přílišném očekávání, nadšení či kritice ostatních. Při nedostatku odvahy, sebevědomí, pomáhají v depresi, nelásce, prožitém šoku apod.

Bachovy esence pomáhají objevit vlastní sílu, objevit vlastní řešení.

Jsou mostem k tomu, abychom něco o sobě a svém životě pochopili a postoupili dál.

Pomáhají člověku pochopit a přijmout své vlastní emoce a on tak postupně získává nadhled, je v harmonii, je ve vlastní síle, kterou začne využívat ve svůj prospěch.

Stejně tak pomáhají zvířatům i rostlinám.

Bachovy esence nenahrazují lékařskou péči, ale mohou ji velmi dobře doplnit a podpořit.

Využijte darů přírody a žijte život, jaký chcete žít.

 

A co když nejde o emoce, co když jde o zdraví, o nějakou nemoc?

„Soulad s naší duší je předpokladem našeho zdraví. “ Dr. Edward Bach

„Zdraví je naším dědictvím, naším základním právem. Je to kompletní jednota mezi duší a tělem. A není to žádný těžce dosažitelný ideál, ale právě naopak tak jednoduchý a přirozený, že mnoho z nás ho jednoduše přehlíží.“ Dr. Edward Bach

„Budeme-li naslouchat našim vlastním instinktům, přáním, potřebám a myšlenkám, pak nebudeme poznávat nic jiného, než radost a zdraví.“ Dr. Edward Bach

Jelikož rostliny léčí naše strachy, naše napětí, naše obavy, naše chyby a naše klopýtnutí, jsou to ony, které musíme hledat a potom nemoc, ať již je jakákoliv, nás opustí.“ volně z knihy Dr. Edwarda Bach

„Využijte darů přírody a žijte život, jaký chcete žít.“ Iva Capoušková