Dr. Edward Bach (1886 – 1936) byl anglický lékař, bakteriolog a homeopat.

Byl zastáncem Samuela Hahnemanna (1755 – 1843), který v roce 1810 zformuloval teorii homeopatie a přišel se zcela novým konceptem původu nemoci a jejího léčení.

Dr. Edward Bach věnoval téměř všechen čas své práci. Jako lékař se zabýval vztahem mezi nemocí člověka a jeho duší.

Ve svých výzkumech našel mnoho paralel s uměním S. Hahnemanna a byl přesvědčen, že v přírodě musí existovat ještě i jednodušší způsob, kterým je možné léčit nemoci.

Jeho cílem byla jednoduchost a dostupnost léčení všem lidem. A výsledkem jeho bádání jsou květové esence.

Zjistil, že v rostlinách se skrývají vibrace, které odpovídají vibracím lidské duše, pocitům a emocím.

Zjistil, že správný výběr a použití květových esencí pomáhá nastolit v člověku ztracenou harmonii.

Zjistil, že lze zabránit nemoci, aby se rozšířila a nebo pomoci jejímu vyléčení.

„Především bychom měli žít stále v dobrém rozpoložení a odhánět všechny deprese a pochybnosti. Je třeba si připomínat, že tohle do naší bytosti nepatří, protože přirozenost lidské duše je radost a štěstí.“ Dr. Edward Bach