Co je to vůbec sebevědomí?

Pro mě je to věnování vědomé pozornosti sobě. Pokud pocítím, že mé sebevědomí není takové, jaké bych chtěla, stačí se zastavit a najít, kde sobě nedávám takovou pozornost, jakou potřebuji.

Jste si sebe – vědomí, jste pro sebe ten nejdůležitější?

Pokud ne, kde to vázne?

NEhledejte důvody, NEhledejte proč. Hledejte způsob, jak to změnit.

Bachovy esence jsou jednou z možností. Esence se vybírají zcela individuálně. Záleží na konkrétní situaci, ve které člověk nižší sebevědomí pociťuje. Záleží na tom, co je tou pravou příčinou.

Uvedu pár příkladů:
Larch – pro ty, kteří v dané oblasti očekávají neúspěch, pociťují skleslost, podceňují své schopnosti. Esence dodává sebedůvěru, otevírá cestu k úspěchu, cestu ke každé další zkušenosti, která člověka posouvá.

Gention – pro ty, kteří kvůli určitým těžkostem/překážkám cítí zklamání, neúspěch a potřebují dodat odvahu k něčemu konkrétnímu.

Elm – pro ty, kteří se v danou chvíli cítí přetíženi úkoly, zodpovědností a pod tíhou tohoto ztrácí důvěru v sebe sama a své schopnosti.

Crab apple – pro ty, jejichž sebedůvěra klesá z důvodu svého vzhledu.

Honeysucle – pro ty, kteří uvízli v minulosti, zabývají si vzpomínkami, jsou nostalgičtí a potřebují dodat důvěru v přítomnost.

Hornbeam – pro ty, kteří se cítí vyčerpaně a nemají dostatek energie na zvládnutí povinností běžného dne. Často odkládají určité běžné činnosti.

Mimulus/Aspen/Red Chestnut/Rock Rose apod. – pokud důvodem ztráty sebevědomí je strach/obava.

Scleranthus/Cerato/Wild oat apod. – dodávají sebevědomí ztracené z důvodu nejistoty, nerozhodnosti.

I mnohé další esence pomáhají pochopit a prožít, že nejsme obětí osudu, ale scénáristy, režiséry i herci svého vlastního života. Esence pomáhají také pro zvýšení tolerance vůči okolí, pro vymanění se z vlivu okolí apod.

Tak co, jak je to s Vaším sebevědomím? Chcete s tím něco udělat? Stačí začít.

Krásné podzimní dny a věřte, že Bachovy esence – dary přírody – jsou tu pro vás.
Využijte darů přírody a žijte život, jaký chcete žít.