Další esence se přihlásila o své představení a jistě už z názvu sami poznáte, kdy je vhodné tuto esenci užívat.  Abyste se nenudili, napíšu vám zde něco více o tom, co souvisí nejen s touto esencí:

 Red Chestnut (Aesculus carnea | Červený kaštan)

Přehnané obavy a starosti o druhé. 

Strach obecně je něco, co naprosto blokuje proudění lásky, důvěry a energie v našem těle. Strach je zároveň dobrý! Kdysi jsem slyšela, že strach je náš kamarád. Strach nám ukazuje naše hranice. Ukazuje nám, co je pro nás bezpečné. Strach čerpá ze zkušeností prožitých a nebo získaných (převzatých).

Strach čerpá z minulosti a my v přítomnosti vždy máme volbu. Je jen na nás, abychom se rozhodli, zda chceme strachu v danou chvíli a v té konkrétní situaci plně naslouchat a nebo mu poděkujeme za upozornění  a v rovnováze/s duševním klidem jdeme dál dle naší volby.

Lidé v negativním stavu Red Chestnut mají přehnané strachy/obavy o druhé lidi.

Bojí se o jejich zdraví, život, mají obavy ze situací, do kterých se mohou dostat a často v jejich mysli mohou vznikat až katastrofické scénáře.

O kom je tedy řeč? Už víte?

Esence je vhodná například pro rodiče, který se příliš bojí o své dítě (malé/dospívající/dospělé).

Pro osoby, které se přehnaně bojí o svého partnera, rodiče či jinou blízkou osobu bez ohledu na to, zda jí reálně nějaké nebezpečí hrozí či nikoliv.

Pro osoby pečující o nemocné (úrazy či dlouhodobé nemoci, postižení).

Dále také například pro děti, které jsou příliš fixované na některého z rodičů (strach z odloučení).

Tito lidé často mohou trpět trpět nervozitou, napětím až úzkostí. Ztrácí objektivní nadhled a pod vlivem těchto emocí „ovládají“ druhé a nebo chtějí „mít situaci pod kontrolou“. Tato emoce však nepřináší úlevu ani jim samotným natož ostatním. Své chování nejsou často schopni objektivně vysvětlit a strach někdy dokonce zaměňují s láskou. Je to však stále strach a strach je dobrý sluha, nikoliv pán.

Bachovy esence jsou vhodné užívat v případě, kdy daná emoce člověku způsobuje nepříjemnosti. Kdy blokuje jeho sílu a schopnost žít v rovnováze, mít nadhled, duševní klid.

Strach o blízké je v určitých situacích naprosto přirozený a pokud s ním umí člověk pracovat, není třeba toto řešit Bachovými esencemi. Pokud je situace pro něj však nepříjemná, esence mohou velmi dobře pomoci, podpořit ho a ukázat mu, jak s touto emocí zacházet. Následně si pak člověk umí pomoci již sám a esence nepotřebuje. Žije v podobných situacích již v rovnováze a klidu (doba užívání je zcela individuální, někomu stačí jednorázové užití, jiný potřebuje užívat i několik měsíců).

V pozitivním stavu (Red Chestnut) člověk o své blízké dokáže pečovat se soucitem, láskou, důvěrou a beze strachu. V náročných situacích pak svým duševním klidem posiluje své blízké a dodává jim potřebnou důvěru nejen v sebe sama. Poskytuje ostatním dostatečný prostor pro sebepoznání a sebeléčení. Tito lidé se nevnucují , ale kdykoliv na požádání pomohou. Jsou láskyplnou oporou pro všechny své blízké a učí je toto stejné právě svým chováním.